Hơn 11 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi EN BUSINESS đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI 

Số chứng từ (Hóa đơn đầu ra + đầu vào)/tháng Phí dịch vụ/tháng
Không có chứng từ 500.000/tháng
Dưới 20 700.000/tháng
Dưới 40 1.000.000/tháng
Dưới 60 1.500.000/tháng
Dưới 80 2.000.000/tháng
Dưới 100 2.500.000/tháng
Dưới 130 3.000.000/tháng
Dưới 160 3.500.000/tháng
Dưới 200 4.000.000/tháng
Từ 200 trở lên Mỗi chứng từ phát sinh thêm tính phí 20.000đ/chứng từ

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ

Số chứng từ (Hóa đơn đầu ra + đầu vào)/tháng Phí dịch vụ/tháng  
Không có chứng từ 500.000/tháng  
Dưới 20 700.000/tháng  
Dưới 40 1.000.000/tháng  
Dưới 60 1.500.000/tháng  
Dưới 80 2.000.000/tháng  
Dưới 100 2.500.000/tháng  
Dưới 130 3.000.000/tháng  
Dưới 160 3.500.000/tháng  
Dưới 200 4.000.000/tháng  
Từ 200 trở lên 20.000đ/chứng từ  

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT – NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN)

Số chứng từ (Hóa đơn đầu ra + đầu vào)/tháng Thi công xây dựng
Sản xuất
Trang trí nội thất
Gia công – lắp đặt
Nhà hàng-Khách sạn
Không có chứng từ 500.000/tháng 500.000/tháng 500.000/tháng
Dưới 20 1.000.000/tháng 1.000.000/tháng 1.000.000/tháng
Dưới 40 1.500.000/tháng 1.500.000/tháng 1.500.000/tháng
Dưới 60 2.000.000/tháng 2.000.000/tháng 2.000.000/tháng
Dưới 80 2.500.000/tháng 2.500.000/tháng 2.500.000/tháng
Dưới 100 3.000.000/tháng 3.000.000/tháng 3.000.000/tháng
Dưới 130 3.500.000/tháng 3.500.000/tháng 3.500.000/tháng
Dưới 160 4.000.000/tháng 4.000.000/tháng 4.000.000/tháng
Dưới 200 4.500.000/tháng 4.500.000/tháng 4.500.000/tháng
Từ 200 trở lên Mỗi chứng từ phát sinh thêm 30.000đ/chứng từ

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần EN BUSINESS có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. Sau đây là những công việc mà EN BUSINESS sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi:

thanh lap cong ty

Nhiệm vụ của EN BUSINESS khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 5. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
  • Lập sổ cái các tài khoản
  • Lập sổ nhật ký chung
  • Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 7. Lập báo cáo tài chính cuối năm

thanh lap cong ty

Cam kết TRÁCH NHIỆM của EN BUSINESS khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành,EN BUSINESS hiểu rằng vấn đề quan trong nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính KỊP THỜI và TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán EN BUSINESS luôn cam kết 7 chỉ mục quan trọng sau.

 1. Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế, EN BUSINESS cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
 3. EN BUSINESS sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy hóa đơn chứng từ trước ngày 15 hàng tháng.
 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán EN BUSINESS thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 5. Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do EN BUSINESS thực hiện (Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do EN BUSINESS tư vấn sử dụng và khai báo thuế, EN BUSINESS cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này)
 6. Hàng tháng/quý EN BUSINESS sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ, mọi vấn đề về kê khai thuế EN BUSINESS sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.
 7. EN BUSINESS luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.