Vui lòng xem chi phí về việc tăng vốn điều lệ và những công việc mà EN BUSINESS sẽ thay bạn thực hiện bên dưới

Tổng chi phí tăng vốn điều lệ khách hàng phải trả

 1. Những khoản phí phải nộp nhà nước
  • 200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư
  • 300.000đ lệ phí công bố về việc tăng vốn điều lệ ở cổng thông tin quốc gia
 2. Phí dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty của EN BUSINESS
  • 500.000đ phí dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty.

Thời gian, quy trình thực hiện dịch vụ tăng vốn điều lệ – 4 ngày

Kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ,EN BUSINESS cần:

 • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty.
 • 03 ngày làm việc để sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép kinh doanh mới và EN BUSINESS bàn giao giấy phép kinh doanh tận nơi cho khách hàng.

Nhiệm vụ của EN BUSINESS khi thực hiện việc “tăng vốn điều lệ” cho khách hàng

 1. Soạn giấy đề nghị tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký)
 2. Soạn quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).
 3. Soạn biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên)
 4. Soạn giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 5. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư
 6. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 7. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư
 8. Soạn và nộp thông báo đã thay đổi về vốn điều lệ với cơ quan thuế
 9. Bàn giao giấy phép kinh doanh cho khách hàng

Để tăng vốn doanh nghiệp cần làm gì? cung cấp những gì? 

Để yêu cầu dịch vụ doanh nghiệp chỉ cần gọi điện đến công ty EN BUSINESS và cung cấp mã số công ty, vốn điều lệ dự định tăng, những việc còn lại EN BUSINESS sẽ hoàn thành cho doanh nghiệp và bàn giao giấy phép kinh doanh tới tận địa chỉ doanh nghiệp cung cấp.